วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์

                         สามสิ่งควรปรารถนา
ความสุขสบาย มิตรสหายที่ดีดี ใจสบายปรุโปร่ง
         สุขกายวายโรคร้อน            รำคาญ
มากเพื่อนผู้วานการ                     ชีพได้
จิตแผ้งผ่องสำราญ                      รมย์สุข เกษมแฮ
สามสิ่งควรจักให้                          รีบร้อนปรารถนา
                         ถอดคำประพันธ์
สามสิ่งที่ควรหามาใส่ตน คือ ความสุขสบายปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน มีมิตรสหายที่ดีตายแทนเราได้ และจิตใจผ่องใส
  ด.ญ.ปนัดดา  วรต่าย  เลขที่  ๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น